Make Wellbeing Your Strategy!

Vytvoriť rezerváciu


O nás

Venujem sa fenoménu syndrómu vyhorenia už viac ako 10 rokov, od prekonania vlastnej, celkom "šťavnatej" skúsenosti. Štúdiom a praxou v rôznych smeroch psychológie, koučingu a poradenstva už niekoľko rokov obohacujem svoj teoretický základ. Na druhej strane - praktické a hlavne reálne skúsenosti z biznisu a konzultingu mi pomáhajú porozumieť výzvam, tlakom a stresu, ktorý zažíva väčšina z nás. Venujem sa biznis aj executive koučingu, koučingu ako prevencii pred vyhorením, či nastaveniu plánu "revitalizácie" . S rešpektom odporučím kolegu iného zamerania, ak koučing, či konzultácia nebudú tým správnym prístupom pre vaše individuálne potreby. S úctou, Zuzana Reľovská.

***********************************************
I have been dealing with the phenomenon of burnout for more than 10 years, since overcoming my own, quite difficult burnout experience. By studying and practicing in various directions of psychology, coaching and counselling, I have been enriching my theoretical basis for several years. On the other hand - practical and especially real experience of business and consulting help me understand the challenges, pressures and stress that most of us experience. I am engaged in business and executive coaching, coaching as a prevention against burnout or setting up a plan for "revitalization". I will respectfully recommend a colleague of a different focus if coaching or consulting is not the right approach for your individual needs. Respectfully, Zuzana Reľovská.


Otváracie hodiny

Pondelok 12:00 - 17:00
Utorok 12:00 - 17:00
Streda 12:00 - 17:00
Štvrtok 12:00 - 17:00
Piatok 12:00 - 17:00
Sobota 12:00 - 17:00
Nedeľa 12:00 - 17:00

Reservio

Poskytujete služby?

Rezervujte schôdzky, služby, udalosti, workshopy s rezervačným systémom Reservio zdarma.