Wellbeing Advisory

Wellbeing Advisory

Zatvorené
Bílikova , Dúbravka
Získajte trasu
Zatvorené
Bílikova , Dúbravka
Získajte trasu

Služby

Filtrovať podľa kategórie


O nás

Slogan

Make Wellbeing Your Strategy!

Kto sme

Venujem sa fenoménu syndrómu vyhorenia už viac ako 10 rokov, od prekonania vlastnej, celkom "šťavnatej" skúsenosti. Štúdiom a praxou v rôznych smeroch psychológie, koučingu a poradenstva už niekoľko rokov obohacujem svoj teoretický základ. Na druhej strane - praktické a hlavne reálne skúsenosti z biznisu a konzultingu mi pomáhajú porozumieť výzvam, tlakom a stresu, ktorý zažíva väčšina z nás. Venujem sa biznis aj executive koučingu, koučingu ako prevencii pred vyhorením, či nastaveniu plánu "revitalizácie" . S rešpektom odporučím kolegu iného zamerania, ak koučing, či konzultácia nebudú tým správnym prístupom pre vaše individuálne potreby. S úctou, Zuzana Reľovská.

***********************************************
I have been dealing with the phenomenon of burnout for more than 10 years, since overcoming my own, quite difficult burnout experience. By studying and practicing in various directions of psychology, coaching and counselling, I have been enriching my theoretical basis for several years. On the other hand - practical and especially real experience of business and consulting help me understand the challenges, pressures and stress that most of us experience. I am engaged in business and executive coaching, coaching as a prevention against burnout or setting up a plan for "revitalization". I will respectfully recommend a colleague of a different focus if coaching or consulting is not the right approach for your individual needs. Respectfully, Zuzana Reľovská.

Adresa

Bílikova , Dúbravka

Získajte trasu

Kontaktné údaje

Otváracie hodiny

pondelok

12:00 – 17:00

utorok

12:00 – 17:00

streda

12:00 – 17:00

štvrtok

12:00 – 17:00

piatok

12:00 – 17:00

sobota

12:00 – 17:00

nedeľa

12:00 – 17:00